قرص گیاهی پیشگیری از آلزایمر اکتیومایند

اکتیومایند

اکتیو مایند چیست؟ مصرف دخانیات، کم خوابی، افسردگی، افزایش فشار خون و … باعث تخریب اجزای اساسی مغز می شود و بدین ترتیب به مرور از قدرت حافظه کاسته و در پیری حتی منجر به بروز آلزایمر می شود. اکتیو READ MORE